Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13jz -- Målsägande i brott efter näringsgren (TOL2008) och välfärdsområde, juridisk person, 2016-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-25
Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall (antal):
Antal
Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Antalet målsägande (juridiska personer) efter brottsrubriceringar (antal):
Antal
Antalet målsägande (juridiska personer) efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Antalet målsägande (juridiska personer) efter brottsrubriceringar, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
Antalet målsägande (juridiska personer) efter det allvarligaste brottet (antal):
Antal
Antalet målsägande (juridiska personer) efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (antal):
Antal
Antalet målsägande (juridiska personer) efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%):
Procent
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13jz_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall (antal) , Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall, förändring jämfört med året innan (antal) , Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall, förändring jämfört med året innan (%) ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016 , 2017 , 2018 ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 111

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott , 11 Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 209

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde , HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigerad 25.10.2023. Uppgifterna om brottsoffer och målsägande i databastabellerna hade beräknats felaktigt när det gäller årets allvarligaste brott. De korrigerade antalen är 5–15 procent högre på totalnivå än de ursprungliga felaktiga uppgifterna.Antalen efter brottstyp har också ändrats.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Välfärdsområde

Välfärdsområdet inom vars område brottet har begåtts

Uppgifter

Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos målsägande när serier av gärningar räknas som flera brott

Antalet målsägande (juridiska personer) efter brottsrubriceringar (antal)

Antalet brottsrubriceringar hos målsägande när serier av gärningar räknas som ett enda brott