Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13kr -- Misstänkta för uppklarade brott efter internationell brottsklassificering (ICCS), uppklarningsår, ålder, kön och medborgarskap, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-25
Misstänkta för utredda brott:
Antal
Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott:
Antal
Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott:
Antal
2024-05-25
2022-06-09
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13kr_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 17 , 18 - ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 89

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall , 0101 Mord ,

Valda 0 Totalt 320

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Misstänktas kön

Person som misstänks för brott. Beslut om misstanke och registrering fattas av polisen (eller en utredare vid tullen eller gränsbevakningsväsendet). I statistiken beaktas endast personer som misstänks för uppklarade brott.
Huvudregeln är att en person uppges i statistiken lika många gånger som han eller hon misstänks för ett brott (bruttoantalet personer). Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett.
Om en person gör sig skyldig till en brottsserie, dvs. flera liknande gärningar, räknas antalet misstänkta enligt antalet brott i brottsserien.
Databastabellerna visar antalet misstänkta enligt tre olika räknesätt: Misstänkta för uppklarade brott (dvs. det s.k. totala antalet), antalet brottsrubriceringar som misstänks samt enligt regeln om huvudbrott/det grövsta brottet.

Misstänktas ålder

Person som misstänks för brott. Beslut om misstanke och registrering fattas av polisen (eller en utredare vid tullen eller gränsbevakningsväsendet). I statistiken beaktas endast personer som misstänks för uppklarade brott.
Huvudregeln är att en person uppges i statistiken lika många gånger som han eller hon misstänks för ett brott (bruttoantalet personer). Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett.
Om en person gör sig skyldig till en brottsserie, dvs. flera liknande gärningar, räknas antalet misstänkta enligt antalet brott i brottsserien.
Databastabellerna visar antalet misstänkta enligt tre olika räknesätt: Misstänkta för uppklarade brott (dvs. det s.k. totala antalet), antalet brottsrubriceringar som misstänks samt enligt regeln om huvudbrott/det grövsta brottet.

Medborgarskap

Med medborgarskap avses en persons medborgarskapet i ett visst land. Vanligen är nationaliteten något man får via födseln, men den kan ändras via flyttning till ett annat land. En person kan också vara medborgare i flera länder (se medborgarskapslagen 359/2003 och medborgarskapsförordningen 699/1985). Om en person är medborgare i två länder, av vilka det ena är Finland, ingår han/hon i statistiken som finsk medborgare. Om en utländsk medborgare som bor i Finland har medborgarskap i flera andra länder, ingår han/hon i statistiken som medborgare i det land som utfärdat det pass med vilket han/hon kommit till Finland.

ICCS-brottsklass

ICCS-brottsklassificeringen är en brottsklassificering som upprätthålls av FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC). Klassificeringen baserar sig på brottsbeskrivningar i stället för på bestämmelser. På detta sätt har man försökt bilda en klassificering som lämpar sig för internationell jämförelse. Punkterna i ICCS-klassificeringen och definitionerna av gärningar avviker något från den nationella brottsklassificering som används i Finland och som baserar sig på bestämmelser.

Uppgifter

Misstänkta för utredda brott

Det totala antalet brott som den misstänkte begått. Den som misstänks för en serie av gärningar räknas som flera misstänkta.

Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott

Antalet brottsrubriceringar hos misstänkta när serier av gärningar räknas som ett enda brott

Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott

Det grövsta brottet kan fastställas bara för personer med finsk personbeteckning