Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11qp -- Finansiella tillgångar och skulder, årsvis, 1995-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-28
Balansräkning, miljoner euro:
Miljoner euro
Transaktioner, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-12-21
2019-03-04
Statistikcentralen, finansräkenskaper
001_11qp_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: F0 Finansiella tillgångar totalt , F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter , F11 Monetärt guld ,

Valda 0 Totalt 43

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Totalt , S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Totalt , S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Instrument

Instrument

Debitorsektor

Debitor