Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zx -- Icke-finansiella tillgångar, årsvis, 1995-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-19
Stock, miljoner euro:
Miljoner euro
Förändring, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-09-30
2019-09-25
Statistikcentralen, finansräkenskaper
001_11zx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S0 Totalt , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt , N111 Bostäder , N112 Övriga byggnader och anläggningar ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Korrigering 19.10.2023. Tabellen har korrigerats för icke-finansiella tillgångar i sektor S.1313 avseende år 2022.
Dokumentation för statistiken

Instrument

Instrument