Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129g -- Hushållens nyckeltal, kvartalsvis, 2000Q1-2023Q3

Välj variabler

Ja
2023-12-21
Disponibel inkomst (summan av föregående fyra kvartal), miljoner euro:
Miljoner euro
Lån, miljoner euro:
Miljoner euro
Hushållens andel av bostadsbolagslån, miljoner euro:
Miljoner euro
Skuldsättningsgrad, %:
%
2024-03-29
2019-09-06
Statistikcentralen, finansräkenskaper
001_129g_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000Q1 , 2000Q2 , 2000Q3 ,

Valda 1 Totalt 95

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000