Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12kc -- Pensionsrätter, årsvis, 2015-2020

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Pensionsrätter till diskonteringssats 2% (premissen), miljoner euro:
Miljoner euro
Pensionsrätter till diskonteringssats 1%, miljoner euro:
Miljoner euro
Pensionsrätter till diskonteringssats 3%, miljoner euro:
Miljoner euro
Pensionsrätter till odefinierad diskonteringssats, miljoner euro:
Miljoner euro
Pensionsrätter till diskonteringssats 2% (premissen), förhållandet tilll BNP, %:
Procent
Pensionsrätter till diskonteringssats 1%, förhållandet tilll BNP, %:
Procent
Pensionsrätter till diskonteringssats 3%, förhållandet tilll BNP, %:
Procent
Pensionsrätter till odefinierad diskonteringssats, förhållandet tilll BNP, %:
Procent
2024-04-28
2020-03-06
Statistikcentralen, finansräkenskaper
001_12kc_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Pensionsrätter till diskonteringssats 2% (premissen), miljoner euro , Pensionsrätter till diskonteringssats 1%, miljoner euro , Pensionsrätter till diskonteringssats 3%, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000