Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

122a -- Nycketal i sektorräkenskaperna kvartalsvis, 1999Q1-2023Q2

Välj variabler

Ja
2023-09-18
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens vinstkvot, %:
%
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, %:
%
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens sparkvot, %:
%
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens hushållens skuldsättningsgrad, %:
%
Ursprungliga seriens vinstkvot%:
%
Ursprungliga seriens investeringskvot, %:
%
Ursprungliga seriens sparkvot, %:
%
Ursprungliga seriens hushållens skuldsättningsgrad, %:
%
2023-12-18
2019-05-18
Statistikcentralen, sektorräkenskaper kvartalsvis
001_122a_2023q2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens vinstkvot, % , Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, % , Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens sparkvot, % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 98

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000