Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11lb -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen efter bostadsladnskap och ålder, 2011-2022

Välj variabler

Ja
2024-01-31
Utexaminerade totalt (antal):
lkm
Heltidssysselsatta (antal):
lkm
Heltidsstuderande (antal):
lkm
Arbetslösa (antal):
lkm
Övriga (antal):
lkm
Heltidssysselsatta, %:
Procent
Arbetslösa, %:
Procent
Heltidsstuderande, %:
Procent
Övriga, %:
Procent
2025-01-20
2019-01-24
Statistikcentralen, placering efter utbildning
001_11lb_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utexaminerade totalt (antal) , Heltidssysselsatta (antal) , Heltidsstuderande (antal) ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 31 Gymnasieutbildning , 32 Yrkesutbildning ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Bostadslandskap

Bostadslandskap i slutet av statistikåret

Utbildningsnivå

Nationella utbildningsklassificeringen 2016

Ålder

Ålder i slutet av året.

Uppgifter

Utexaminerade totalt (antal)

Utexaminerade totalt året före statistikåret efter högsta examen under statistikåret.

Heltidssysselsatta (antal)

Till sysselsatta hör personer som hade ett gällande anställningsförhållande årets sista vecka och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, studerande inom utbildning som leder till examen eller utförde bevärings- eller civiltjänst. Också anställningar som varat mindre än en månad har räknats med. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna.

Heltidsstuderande (antal)

Studerande har 20.9. studerat inom utbildning som leder till examen och de har haft ett gällande anställningsförhållande statistikårets sista vecka.

Arbetslösa (antal)

Till arbetslösa räknas personer som enligt arbetsministeriets register över arbetssökande var arbetslösa årets sista arbetsdag. Vilka personer som räknas till arbetslösa har avgjorts innan man avgjort vilka som räknas till sysselsatta.

Övriga (antal)

Till gruppen övriga hör huvudsakligen personer som utfört bevärings- och civiltjänst samt pensionärer och personer som utför hushållsarbete.