Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

121n -- Personer som ingått äktenskap efter ålder (5 år), kön och område, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-28
Män som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par:
Antal
2024-04-26
2019-06-18
Statistikcentralen, ändringar i civilstånd
001_121n_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Begreppen för äktenskap och skilmässor har ändrats år 2017, se kvalitetsbeskrivningen. Antalet män och kvinnor som ingått äktenskap är inte samma, då antalet äktenskap, där parterna är en kvinna som är fast bosatt i Finland och en man som är fast bosatt utomlands, inte är samma som antalet äktenskap, där parterna är en man som är fast bosatt i Finland och en kvinna som är fast bosatt utomlands.

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Uppgifter

Män som ingått äktenskap, tvåkönade par

Män som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).

Kvinnor som ingått äktenskap, tvåkönade par

Kvinnor som bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås (tvåkönade par).