Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12pi -- Utländska direktinvesteringar efter egentlig investeringsland, årsvis, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-20
Stock i investeringar i Finland, miljoner euro:
Miljoner euro
2024-09-18
2020-05-11
Statistikcentralen, utländska direktinvesteringar
001_12pi_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utlandet totalt , Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) ,

Valda 0 Totalt 250

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift