Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12dl -- Levande födda efter födelsemånad, 1900-2023

Välj variabler

Ja
2024-05-24
Levande födda:
Antal
2025-04-27
2020-02-14
Statistikcentralen, födda
001_12dl_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1900 , 1901 , 1902 ,

Valda 1 Totalt 124

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)