Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12dr -- Allmänt födelsetal, 1751-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-21
Allmänt födelsetal, promille:
Promille
Pojkar per 1 000 flickor:
Relationstal
Levande födda:
Antal
Medelfolkmängd:
Antal
2024-04-22
2020-02-14
Statistikcentralen, födda
001_12dr_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1751 , 1752 , 1753 ,

Valda 1 Totalt 272

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

Uppgifter

Allmänt födelsetal, promille

Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Medelfolkmängd

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.