Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12dx -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Levande födda:
Antal
Döda:
Antal
Naturlig folkökning:
Antal
Flyttning mellan kommuner:
Antal
Invandring till Finland:
Antal
Utvandring från Finland:
Antal
Nettomigration:
Antal
Ingångna äktenskap:
Antal
Skilsmässor:
Antal
Den totala förändringen:
Antal
Folkmängd:
Antal
2024-05-17
2020-02-14
Statistikcentralen, födda
001_12dx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Levande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 1 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1749 , 1750 , 1751 ,

Valda 1 Totalt 274

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas
1789-1791 Krigsåren
1808-1809 Finska kriget
1833 Koleraåret
1836 Koleraåret
1866-1868 Hungeråren
1918 Medborgarkriget
1940 II världskriget
1969-1970 Emigration till Sverige
Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden i landet 1949.
Flyttning mellan kommuner 1940-1944: Statistikföringen bristfällig på grund av krigsförhållanden.
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Naturlig folkökning

Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner efter områdesindelningen under statistikåret. I fråga om flyttning mellan kommuner avviker siffrorna från tabellerna över regionala befolkningsförändringar eftersom flyttningar mellan kommuner där har ändrats till att motsvara den nyaste områdesindelningen.

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.

Ingångna äktenskap

Åren 1749-1989: Äktenskap som ingåtts av kvinnor som är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.

Skilsmässor

Åren 1878-1989: Med skilsmässor avses äktenskapsskillnad som beviljats kvinnor som är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.

Den totala förändringen

Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.

Folkmängd

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.