Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13re -- Fängelsedomar efter det totala straffets längd, kön, ålder och brottskategori (tingsrätter och hovrätten som första instans), 2014-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-02
Kombinationsstraff, ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff, samhällstjänst och villkorligt fängelsestraff totalt:
Antal
Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt:
Antal
Kombinationsstraf:
Antal
Dömda till ovillkorligt fängelse:
Antal
Dömda till övervakningsstraff:
Antal
Dömda till samhällstjänst:
Antal
Dömda till villkorligt fängelse:
Antal
Tidigare straff tillräcklig påföljd:
Antal
2024-10-02
2022-09-23
Statistikcentralen, åtalade, dömda och straff
001_13re_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kombinationsstraff, ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff, samhällstjänst och villkorligt fängelsestraff totalt , Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt , Kombinationsstraf ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 17 , 18 - 20 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A.Egendomsbrott , Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1 ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fängelsestraff totalt , Fängelse < 30 dagar , Fängelse 30-59 dagar ,

Valda 0 Totalt 30

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000