Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ci -- Hushållens inkomst efter referenspersonens socioekonomiska ställning, 1987-2021

Välj variabler

Ja
2023-02-28
Antal hushåll:
antal
Hushållets genomsnittliga storklek:
antal
Yrkesverksamma i medeltal:
antal
Disponibel penninginkomst per hushåll, median:
euro
Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median:
euro
Disponibel penninginkomst per hushåll, medeltal:
euro
Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, medeltal:
euro
Disponibel inkomst per hushåll, median:
euro
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median:
euro
Disponibel inkomst per hushåll, medeltal:
euro
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal:
euro
2023-02-28
2019-11-29
Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik
001_12ci_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal hushåll , Hushållets genomsnittliga storklek , Yrkesverksamma i medeltal ,

Valda 1 Totalt 11

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 Företagare och jordbruksföretagare , 1.1 Jordbruksföretagare ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 35

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: hushåll.
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (excl. realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (inkl. realisationsvinst och beräknade nettohyror).
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).