Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ij -- Hushållens inkomst efter bostadens besittningsförhållande, 1987-2022

Välj variabler

Ja
2024-02-28
Antal hushåll:
Antal
Hushållets genomsnittliga storklek:
Antal
Yrkesverksamma i medeltal:
Antal
Disponibel penninginkomst per hushåll, median:
Euro
Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, median:
Euro
Disponibel penninginkomst per hushåll, medeltal:
Euro
Disponibel penninginkomst per konsumtionsenhet, medeltal:
Euro
Disponibel inkomst per hushåll, median:
Euro
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median:
Euro
Disponibel inkomst per hushåll, medeltal:
Euro
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, medeltal:
Euro
2024-02-28
2020-02-20
Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik
001_12ij_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal hushåll , Hushållets genomsnittliga storklek , Yrkesverksamma i medeltal ,

Valda 1 Totalt 11

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 36

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifterna i euro har angetts i senaste statistikårs penningvärde.
Statistikenhet: hushåll.
Inkomstbegrepp: Hushållens disponibla penninginkomster (excl. realisationsvinst) och hushållens disponibla inkomster (inkl. realisationsvinst och beräknade nettohyror) .
Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).

Bostadens besittningsförhållande

Bostads besittningsförhållande för hushållets egentliga bostad grupperas på följande sätt: ägarbostad (eget hus, egen aktiebostad), hyresbostad (hyresbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad), annan besittningsförhållande (t.ex. sytning, släktskap)