Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11au -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter finansieringskälla sektorvis, 1989-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
2019-04-24
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11au_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Statlig förvaltningsområden , Statsrådets Kansli ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1989 , 1990 , 1991 ,

Valda 1 Totalt 34

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Egen finansiering och budgetfinansiering , Egen finansiering ,

Valda 0 Totalt 34

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.
Före 2017 Egen finansiering och budgetfinansiering
Från 2017: Budgetfinansiering=Statens eller kommunens budgetfinansiering
Egenfinansiering =t.ex avkastning från affärsverksamhet, placerings- och finansieringsverksamhet, eller från egna fonder och stiftelser