Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11qr -- Företagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt typ av FoU efter anställdas storleksklass, 2011-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
2019-10-24
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11qr_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0-9 , 10-49 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000