Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11sv -- FoU-personal och antal arbetsår inom FoU efter uppgift sektorvis, 2004-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
Fou-personal:
lkm
Fou-personal, kvinnor:
lkm
Fou-personal, män:
lkm
FoU-årsverken:
htv
2019-04-24
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_11sv_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , FÖRETAGSSEKTORN TOTALT , Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.