Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129y -- Utgifter för FoU i högskolesektorn efter finansieringskälla och vetenskapsområde, 2007-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (1 000 euro):
1000 EUR
2019-10-02
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_129y_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Naturvetenskaper, totalt , Matematik ,

Valda 0 Totalt 58

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Egen finansiering , Budgetfinansiering ,

Valda 0 Totalt 32

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Högskolans statistiska metod ny 2011. Universitetens tidsanvändningskoefficienter uppdaterades 2021.
År 2016 har finansieringskällan för forskningsutgifter vid universitetscentralsjukhus överförts till kommuner.