Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

129z -- Utgifter för forskningsverksamhet i högskolesektorn efter typ av FoU, 2011-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (1 000 euro):
1000 EUR
2019-10-02
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_129z_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Uppgifter om typen av forskning samlas inte in från universitet. SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLEN
. = Informationen är ologisk att söka.
.. = Ingen information mottagen, osäker eller underlagt sekretess.
- = Ingen