Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

133l -- Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn efter sektor och forskningsinstitut, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-11-30
Fou-personal:
lkm
Fou-personal, kvinnor:
lkm
FoU-årsverken:
htv
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
2020-10-29
Statistikcentralen, forskning och utveckling
001_133l_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Statens economiska forskningscentral , Naturresursinstitutet ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Offentliga sektorn: Statens förvaltningsområden, kommunerna, övriga offentliga inrättningar samt privat icke-vinstdrivande verksamhet.
Livsmedelsverket inledde verksamheten 1.1.2019, då Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gick samman till ett nytt ämbetsverk.