Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

14by -- Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU-personal och FoU årsverken efter ekonomisk region, 2022

Välj variabler

Ja
2023-10-27
FoU-utgifter (Milj. euro):
Miljoner euro
Fou-personal:
lkm
FoU-årsverken:
htv
2023-10-27
Statistikcentralen, forskning och utveckling
242_14by_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , SK011 Helsingfors , SK014 Raseborg ,

Valda 0 Totalt 70

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
... sekretessbelagd uppgift