Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11b8 -- Utvecklingen av statens totala utgifter samt av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1970-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
Statens utgifter, Miljon EUR:
Milj. EUR
Statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, Miljon EUR:
Milj. EUR
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2024-02-14
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_11b8_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valda 1 Totalt 55

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken De preliminära information uppdateras och kan komma att revideras baserat på tilläggsbudgetar.

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Statens utgifter, Miljon EUR

Miljon EUR

Statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, Miljon EUR

Miljon EUR