Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11b9 -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter förvaltningsområde, 1984-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2024-02-12
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_11b9_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utrikesministeriet , Inrikesministeriet , Försvarsministeriet ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1984 , 1985 , 1986 ,

Valda 1 Totalt 41

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken De preliminära information uppdateras och kan komma att revideras baserat på tilläggsbudgetar.

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift