Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ba -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter organisation, 1984-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2024-02-20
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_11ba_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Universiteten , Yrkeshögskolor , Universitetssjukhus ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1984 , 1985 , 1986 ,

Valda 1 Totalt 41

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma De preliminära information uppdateras och kan komma att revideras baserat på tilläggsbudgetar.
Yrkeshögskolor före 2018 under Övriga FoU-medel.
Finlands Akademi: Strategisk forskning specificerad fr.o.m. år 2024. Före år 2024 har strategisk forskning ingått i posten Finlands Akademi.
Intäkterna av UKM:s penningspelsverksamhet för FoU-verksamhet samt statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet ingår inte längre i budgeten för år 2024.

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift