Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11bb -- Statlig finansiering av forskning och utveckling efter samhällspolitisk målkategori (NABS 2007), 2008-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2024-02-12
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_11bb_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Mark, vatten och atmosfär , Miljöskydd , Rymden ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken De preliminära information uppdateras och kan komma att revideras baserat på tilläggsbudgetar.

Ändamålsindelning

NABS 2007

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift