Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ew -- Forsknings- och utvecklingsmedel för forskningsinstitut i statsbudgeten, 2016-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2022-01-11
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_13ew_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2016 , 2017 , 2018 ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Statens economiska forskningscentral , Naturresursinstitutet ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift