Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vw -- Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering och andel av bruttonationalprodukten, 1975-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
FoU-finansieringens andel av BNP, %, %:
Procent
FoU-finansieringens årsförändring, %:
Procent
Statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, Miljon EUR:
Milj. EUR
FoU-finansieringens andel av statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, %:
Procent
2023-01-02
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_13vw_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 50

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken De preliminära uppgifterna uppdateras och ändras i enlighet med tilläggsbudgetar och verkliga betalningsuppgifter.
Uppgifterna för 2022 - 2024 om FoU-finansieringens andel av bruttonationalprodukten är preliminära. BNP 2024: Finansministeriets prognos.

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Statens utgifter exkl. kostnader för statsskulden, Miljon EUR

Miljon EUR