Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13we -- Finansiering av internationellt koordinerad FoU-verksamhet i statsbudgeten, 2017-2024*

Välj variabler

Ja
2024-02-22
FoU-finansiering i löpande priser, Miljon EUR:
Milj. EUR
2023-02-23
Statistikcentralen, forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
001_13we_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2018 , 2019 ,

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken From. år 2021 fås FoU-finansieringen till internationella program och organisationer delvis på en mer detaljerad nivå än tidigare. De uppgifter som publicerats före år 2021 är inte helt jämförbara.

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift