Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

111f -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter vägtyp, hastighetsbegränsning, ljusförhållanden, väglag och veckodag, 2015-2023*

Välj variabler

Ja
2023-11-21
Personskadeolyckor:
Antal
Olyckor som ledde till dödsfall:
Antal
Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador):
Antal
Olyckor som ledde till allvarliga personskador:
Antal
Döda:
Antal
Skadade (inkl. allvarligt skadade):
Antal
Allvarligt skadade:
Antal
2023-12-21
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_111f_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personskadeolyckor , Olyckor som ledde till dödsfall , Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador) ,

Valda 1 Totalt 7

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , -40 , 50 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bar, torr , Bar, blöt ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Måndag , Tisdag ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Sista året är kumulativ summa av de månader som föregår uppdateringsperioden.
Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och de beräknas två år efter utgången av statistikåret.
Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Personskadeolyckor

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till dödsfall eller personskada

Olyckor som ledde till dödsfall

Olyckor med dödsfall som har kommit till polisens kännedom

Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador)

Vägtrafikolyckor med personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Olyckor som ledde till allvarliga personskador

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Döda

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade (inkl. allvarligt skadade)

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).