Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

112w -- Personskador i vägtrafikolyckor efter landskap, vägtrafikantgrupp, kön och ålder månadsvis, 2015M01-2024M02*

Välj variabler

Ja
2024-03-19
Döda i vägtrafikolyckor:
Antal
Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade):
Antal
Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor:
Antal
2024-04-18
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_112w_2024m02
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Fotgängare , Cykel ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0-14 , ...0-5 ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 110

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och statistiken beräknas två år efter utgången av statistikåret.
Mera i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

Region

I statistiken används områdesindelningen i början av sista offentliggörande år i hela tidsserien.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

2023M10*

* preliminär uppgift

2023M11*

* preliminär uppgift

2023M12*

* preliminär uppgift

2024M01*

* preliminär uppgift

2024M02*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Döda i vägtrafikolyckor

Personer som avlidit inom 30 dygn till följd av en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)

Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling, t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt det ovan nämnda anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).