Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12z2 -- Personskador i vägtrafikolyckor efter typ av olycka och vägtrafikantgrupp, 2003-2024*

Välj variabler

Ja
2024-03-19
Döda i vägtrafikolyckor:
Antal
Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade):
Antal
Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor:
Antal
2024-04-18
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_12z2_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Samma körriktningar (ej svängande fordon) , Samma körriktningar (svängande fordon) ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Fotgängare , Cykel ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Det senaste året är den kumulativa summan av de månader som föregår tidpunkten för uppdatering.
Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och statistiken beräknas två år efter utgången av statistikåret.
Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

År

* preliminär uppgift

År

2023*

* preliminär uppgift

2024*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Döda i vägtrafikolyckor

Personer som avlidit inom 30 dygn till följd av en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade i vägtrafikolyckor (inkl. allvarligt skadade)

Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling, t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt det ovan nämnda anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Personer som inte avlidit (inom 30 dygn efter en olycka), men som i en vägtrafikolycka som kommit till polisens kännedom fått sådana skador som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).