Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12z7 -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter område, vägtyp, olycksplats och trafikant, 2015-2023*

Välj variabler

Ja
2023-11-21
Döda:
Antal
Skadade (inkl. allvarligt skadade):
Antal
Allvarligt skadade:
Antal
2023-12-21
2020-12-06
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_12z7_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 309

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Landsvägar, Fastlandsfinland , Motorväg ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Fotgängare , Cykel ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Det senaste året är den kumulativa summan av de månader som föregår tidpunkten för uppdatering.
Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och statistiken beräknas två år efter utgången av statistikåret. Uppgifter saknas för preliminära år, men värdet 0 har antecknats för dem för att göra regional gruppering tekniskt möjligt.
Riksvägar, stamvägar, regionvägar och andra landsvägar exklusive olyckor på motorvägar och motortrafikleder.
Läs mer i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

Region

I statistiken används områdesindelningen i början av sista offentliggörande år i hela tidsserien.

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Döda

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade (inkl. allvarligt skadade)

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).