Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13pm -- Alkohololyckor som ledde till personskador i vägtrafiken efter landskap, 2003-2023*

Välj variabler

Ja
2023-11-21
Personskadeolyckor:
Antal
Alkoholincidenter:
Antal
2023-12-21
2022-06-15
Statistikcentralen, statistik över vägtrafikolyckor
001_13pm_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 21

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Siffrorna inkluderar också blandad användning av alkohol och annat rusmedel.

År

* preliminär uppgift

Region

I statistiken används områdesindelningen i början av sista offentliggörande år i hela tidsserien.

År

2022*

* preliminär uppgift

2023*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Personskadeolyckor

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till dödsfall eller personskada