Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gr -- Utrikeshandel med tjänster efter område och tjänstepost, årsvis, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-09-18
Export, miljoner euro:
Miljoner euro
Import, miljoner euro:
Miljoner euro
2023-12-18
2020-02-05
Statistikcentralen, utrikeshandel med varor och tjänster
001_12gr_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S Tjänster , SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra , SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori ,

Valda 0 Totalt 61

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utlandet totalt , Övriga länder exkl. EU(27, 2020-) , Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020) ,

Valda 0 Totalt 249

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift