Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12fe -- Arbetskonflikter årsvis efter näringsgren (TOL 2008), 2002-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-30
Antal arbetskonflikter:
Antal
Delaktiga totalt:
Antal
Förlorade arbetsdagar:
Antal
2024-05-30
2020-01-08
Statistikcentralen, statistik över arbetskonflikter
001_12fe_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , B Utvinning av mineral (05-09) ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000