Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13n2 -- Arbetskonflikter årsvis, 1980-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-30
Antal arbetskonflikter:
Antal
Hot med arbetskonflikter:
Antal
Delaktiga totalt:
Antal
Delaktiga per arbetskonflikt:
Antal
Delaktiga andel av de sysselsatta (%):
%
Förlorade arbetsdagar:
Antal
Förlorade arbetsdagar per delaktig:
Antal
2024-05-30
2022-05-12
Statistikcentralen, statistik över arbetskonflikter
001_13n2_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Antal arbetskonflikter , Hot med arbetskonflikter , Delaktiga totalt ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000