Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

138x -- Komponenter av produktivitetsförändring (produktion/arbetade timmar), 1976-2022*

Välj variabler

Ja
2023-06-29
Arbetsproduktivitet baserad på produktion (produktion):
Procentenhet
Bidrag av insatsförbrukning till arbetets produktivitet (produktion):
Procentenhet
Bidrag av arbetskraftens kvalitet till arbetets produktivitet (produktion):
Procentenhet
Kapitaltillskottets bidrag till arbetets produktivitet (produktion):
Procentenhet
Bidraget av Multifaktorproduktivitet till volymförändringar av produktion:
Procentenhet
Arbetsproduktiviteten, index, 2015=100:
Indextal
Bostadsbyggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Andra byggnaders intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Bidrag av maskiner och apparaters intensivitet till arbetets produktivitet:
Procentenhet
ICT-kapitalets intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
FoU-kapitalets intensivitets bidrag till arbetets produktivitet:
Procentenhet
Bidrag av annat kapitals intensivitets till arbetets produktivitet:
Procentenhet
2024-03-15
2021-08-25
Statistikcentralen, lönsamhetsundersökningar
001_138x_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetsproduktivitet baserad på produktion (produktion) , Bidrag av insatsförbrukning till arbetets produktivitet (produktion) , Bidrag av arbetskraftens kvalitet till arbetets produktivitet (produktion) ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1976 , 1977 , 1978 ,

Valda 1 Totalt 47

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 05-09 Utvinning av mineral , 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc. , 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri ,

Valda 0 Totalt 58

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Icke-marknadsproducenter (producenttyp T30) och ordbrukssektorn uteslöts från beräkningarna. När produktivitetstypen är arbetsproduktivitet, är kapitaltypens intensitet = mängden kapitaltjänster av kapitaltypen per arbetstimme. Exempel: ICT-kapitalintensitet = mängden kapitaltjänster/arbetstimme för ICT-utrustningen. Bidraget av förändringen av kvaliteten på arbetsinsatsen är inverkan av förändringar av kvaliteten på arbetskraften (ålder, kön, utbildningsnivå) på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av totalproduktiviteten fås som en residual, då alla övriga bidrag med anknytning till arbetskraften och kapitalet har beräknats och förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet är känd. Bidraget av insatsförbrukningen är inverkan av förändringen av mängden insatsförbrukning på produktiviteten/förändringen av produktionen.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift