Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

138y -- Komponenter av förädlingsvärdets förändring, 1976-2022*

Välj variabler

Ja
2023-06-29
Volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Bostadsbyggnaders bidrag till volymförändring av förädlingsvärde:
Procentenhet
Andra byggnaders bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Bidraget av maskiner och apparater till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
ICT-kapitalets bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
FoU-kapitalets bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Bidrag av annat kapital till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Kapitals bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde (totalt):
Procentenhet
Bidrag av arbetade timmar till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Bidrag av arbetskvalitet till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Bidrag av kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats till volymförändringar av förädlingsvärde:
Procentenhet
Bidraget av Multifaktorproduktivitet till arbets produktivitet:
Procentenhet
2024-03-15
2021-08-25
Statistikcentralen, lönsamhetsundersökningar
001_138y_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Volymförändringar av förädlingsvärde , Bostadsbyggnaders bidrag till volymförändring av förädlingsvärde , Andra byggnaders bidrag till volymförändringar av förädlingsvärde ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1976 , 1977 , 1978 ,

Valda 1 Totalt 47

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , B Utvinning av mineral (05-09) , 05-09 Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 78

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Icke-marknadsproducenter (producenttyp T30) och ordbrukssektorn uteslöts från beräkningarna. Bostadsbyggnaders bidrag. Bostadsbyggnader har nödvändigtvis inte någon direkt inverkan på produktiviteten, men det är bra att specificera deras inverkan, eftersom den annars skulle vara en del av totalproduktiviteten som räknas som en residual. Kapitalinsatsens bidrag är den sammanlagda inverkan av alla olika kapitaltillgångars kapitaltjänster på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. ICT-kapitalets bidrag är inverkan av förändringen av den kommunikationstekniska utrustningens kapitaltjänster på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. FoU-kapitalets bidrag är inverkan av förändringen av kapitaltjänster inom forskning och produktutveckling på ökningen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av maskiner och apparater är inverkan av förändringen av kapitaltjänster för maskiner och apparater på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av övrigt kapital är inverkan av förändringen av allt annat kapital än bostadsbyggnader, ICT, FoU och maskiner och apparater på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av arbetade timmar är inverkan av förändringen av antalet arbetade timmar på förändringen av förädlingsvärdet. Bidraget av förändringen av kvaliteten på arbetsinsatsen är inverkan av förändringar av kvaliteten på arbetskraften (ålder, kön, utbildningsnivå) på förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet. Bidraget av totalproduktiviteten fås som en residual, då alla övriga bidrag med anknytning till arbetskraften och kapitalet har beräknats och förändringen av produktiviteten/förädlingsvärdet är känd.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Bidrag av arbetskvalitet till volymförändringar av förädlingsvärde

Contribution of labor quality to the change in volume of GVA