Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139a -- Arbetskraftinsats, kapitalinsats och deras bidragsvikter, 1975-2022*

Välj variabler

Ja
2023-06-29
Förändring i arbetade timmar:
Procentenhet
Förändring i arbetskraftens kvalitet:
Procentenhet
Förändring i kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats:
Procentenhet
Förändring i bostadsbyggnader:
Procentenhet
Förändring i andra byggnader:
Procentenhet
Förändring i maskiner och apparater:
Procentenhet
Förändring i ICT-kapitalet:
Procentenhet
Förändring i FoU-kapitalet:
Procentenhet
Förändring i annat kapital:
Procentenhet
Kapitalersättningar, bostadsbyggnader:
Miljoner euro
Kapitalersättningar, andra byggnader:
Miljoner euro
Kapitalersättningar, maskiner och apparater:
Miljoner euro
Kapitalersättningar, ICT-kapitalet:
Miljoner euro
Kapitalersättningar, FoU-kapitalet:
Miljoner euro
Kapitalersättningar, annat kapital:
Miljoner euro
Kapitalersättningar, totalt:
Miljoner euro
Arbetskraftsersättningar:
Miljoner euro
Förädlingsvärde, löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
Industris del i total förädlingsvärde:
Procentenhet
industris del i total produktion:
Procentenhet
Industries bidrag till arbets produktivitet:
Procentenhet
Produktion:
Miljoner euro
Insatsförbrukning:
Miljoner euro
2024-03-15
2021-09-03
Statistikcentralen, lönsamhetsundersökningar
001_139a_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förändring i arbetade timmar , Förändring i arbetskraftens kvalitet , Förändring i kvalitetsjusterad arbetskraftsinsats ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 05-09 Utvinning av mineral , 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc. ,

Valda 0 Totalt 60

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Icke-marknadsproducenter (producenttyp T30) och ordbrukssektorn uteslöts från beräkningarna. Näringsgrenens bidrag till hela ekonomins produktivitet är ifrågavarande näringsgrens andel av förändringen av produktiviteten i hela ekonomin när man beaktar näringsgrenens andel av förädlingsvärdet/produktionen för hela ekonomin. När man från näringsgrenens förädlingsvärde avdrar arbetskraftsersättningarna, fås kapitalersättningen. Arbetskraftsersättningen är ersättning som erhålls av arbetskraften för det arbete som utförts. Den inkluderar ersättning för anställda och inkomst av egenföretagare.

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift