Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13jj -- Revideringar i denna statistik, 2022M01-2023M09

Välj variabler

Ja
2023-11-10
Ursprungligt index:
muutosprosentti
Säsongrensad indexserie:
muutosprosentti
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
muutosprosentti
Trendserie:
muutosprosentti
2023-12-08
2023-11-10
Statistikcentralen, volymindex för industriproduktionen
001_13jj_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2022M01 , 2022M02 , 2022M03 ,

Valda 1 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Näringsgren (TOL 2008)

Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala

Uppgifter

Ursprungligt index

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina

Arbetsdagskorrigerad indexserie

Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala