Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115x -- Nyckeltal i sysselsättningsstatistiken efter område, 1987-2022

Välj variabler

Ja
2023-12-14
Relativt sysselsättningstal, 18-64 åringar, %:
Procent
Relativt arbetslöshetstal, 18-64 åringar, %:
Procent
Försörjningskvot (ekonomisk):
Relationstal
2022-11-24
Statistikcentralen, sysselsättning
001_115x_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 352

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 36

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12). I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.