Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115x -- Nyckeltal i sysselsättningsstatistiken efter område, 1987-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-13
Relativt sysselsättningstal, 18-64 åringar, %:
procent
Relativt arbetslöshetstal, 18-64 åringar, %:
procent
Försörjningskvot (ekonomisk):
relationstal
2022-11-24
Statistikcentralen, sysselsättning
001_115x_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 352

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1987 , 1988 , 1989 ,

Valda 1 Totalt 35

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Tabell 115x korrigerad den 19 december 2022. Avrundningsreglerna i tabellen fungerade inte korrekt och den ekonomiska försörjningskvoten avrundades till fel heltal i vissa fall.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12). I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.