Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13g3 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och område, 2019-2022

Välj variabler

Ja
2024-01-18
Studerande:
Antal
Sysselsatta studerande:
Antal
Relativt sysselsättningstal för studerande, %:
Procent
2023-01-02
Statistikcentralen, sysselsättning
001_13g3_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 , Påbyggnadsundervisning ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Data har korrigerats 18.1.2024 för år 2021. Den regiongruppering som fogats till databastabellen har korrigerats 29.2.2024. I och med korrigeringen flyttades kommuner från fel grupp till rätt grupp enligt följande:
Kuhmois (291) från området FI198 Mellersta Finland till området FI19B Birkaland.
Storkyro (152) från området FI19A Österbotten till området FI199 Södra Österbotten.
Itis (142) från området FI1C7 Kymmenedalen till området FI1C6 Päijänne-Tavastland.
Heinävesi (90) från området FI1DA Södra Savolax till området FI1DC Norra Karelen.
Jorois (171) från området FI1DA Södra Savolax till området FI1DB Norra Savolax.
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12). I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.

Uppgifter

Studerande

En studerande är en 18-64-årig person som har varit inskriven i examensinriktad utbildning eller i utbildning som inte leder till examen 20.9, har studerat inom arbetskraftsutbildning i slutet av statistikåret eller har fått studiestöd under höstterminen, då studierna också kan vara sådana som genomförs utomlands. De studerande är stadigvarande bosatta i Finland på statistikårets sista dag.

Sysselsatta studerande

Sysselsatta studerande är sådana studerande som förvärvsarbetade under statistikårets sista vecka.

Relativt sysselsättningstal för studerande, %

Den procentuella andelen sysselsatta 18-64-åriga studerande av studerande i samma ålder.