Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13g3 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och område, 2019-2021

Välj variabler

Ja
2023-02-09
Studerande:
antal
Sysselsatta studerande:
antal
Relativt sysselsättningstal för studerande, %:
procent
2023-01-02
Statistikcentralen, sysselsättning
002_13g3_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Grundläggande utbildning, årskurserna 7-9 , Påbyggnadsundervisning ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12). I statistiken används den senaste ikraftvarande områdesindelningen.

Uppgifter

Studerande

En studerande är en 18-64-årig person som har varit inskriven i examensinriktad utbildning eller i utbildning som inte leder till examen 20.9, har studerat inom arbetskraftsutbildning i slutet av statistikåret eller har fått studiestöd under höstterminen, då studierna också kan vara sådana som genomförs utomlands. De studerande är stadigvarande bosatta i Finland på statistikårets sista dag.

Sysselsatta studerande

Sysselsatta studerande är sådana studerande som förvärvsarbetade under statistikårets sista vecka.

Relativt sysselsättningstal för studerande, %

Den procentuella andelen sysselsatta 18-64-åriga studerande av studerande i samma ålder.