Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ta -- Arbetslösa arbetssökande enligt arbetslöshetens längd per landskap i slutet av månaden (1207), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Genomsn. längd på jobbsökning bland arbetslösa arbetssökande (v.):
vecka
Långtidsarbetslösa (st.):
stycke
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
004_12ta_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Mindre än 1 vecka , 1-2 veckor ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Genomsn. längd på jobbsökning bland arbetslösa arbetssökande (v.)

Genomsnittlig längd på jobbsökning bland arbetslösa arbetssökande, i veckor

Långtidsarbetslösa (st.)

Långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, på beräkningsdagen i månaden