Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12u4 -- Aktiveringsgrad och personer i service på beräkningsdagen (4250), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%):
procent
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i service sammanlagt (st.):
stycke
Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Aterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.):
stycke
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
031_12u4_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%) , Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Deltagare i service sammanlagt (st.) ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%)

Aktiveringsgrad = andel personer i arbets- och näringsförvaltningens tjänster av summan av arbetslösa arbetssökande och personer i arbets- och näringsförvaltningens tjänster på beräkningsdagen

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i service sammanlagt (st.)

Personer i arbets- och näringsförvaltningens tjänster sammanlagt på beräkningsdagen

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i träning på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta på beräkningsdagen (st.)

Sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbets- eller utbildningsprövning på beräkningsdagen i månaden

Aterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.)

Personer som vikarierade alterneringslediga på beräkningsdagen

Deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen

Deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.)

Personer som genomförde frivilliga studier på beräkningsdagen