Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12u5 -- Utlänningars aktiveringsgrad och personer i service på beräkningsdagen (4251), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%):
procent
Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i träning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta utlänningar på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska alterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.):
stycke
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
032_12u5_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%) , Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.) ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%)

Aktiveringsgrad för utlänningar = andel utlänningar i arbets- och näringsförvaltningens tjänster av antalet utländska arbetslösa arbetssökande och av summan av utlänningarna i arbets- och näringsförvaltningens tjänster på beräkningsdagen

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar i arbets- och näringsförvaltningens tjänster sammanlagt på beräkningsdagen

Utländska deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Utländska deltagare i träning på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i träning på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta utlänningar på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Utländska deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i arbets- eller utbildningsprövning på beräkningsdagen i månaden

Utländska alterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som vikarierade alterneringslediga på beräkningsdagen

Utländska deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen

Utländska deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som genomförde frivilliga studier på beräkningsdagen