Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12u7 -- Sysselsättande enligt yrke i slutet av och under månaden per landskap (4315), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Sysselsatta på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta under månaden (st.):
stycke
Påbörjade sysselsättningar under månaden (st.):
stycke
Avslutade sysselsättningar under månaden (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutad sysselsättning (v.):
vecka
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
034_12u7_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Lönesubv. till kommun (arb.lösh. längd) , Lönesubv. till kommun (skada/sjukdom) ,

Valda 0 Totalt 33

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Sysselsatta på beräkningsdagen (st.)

Sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta under månaden (st.)

Sysselsatta under månaden

Påbörjade sysselsättningar under månaden (st.)

Påbörjat sysselsättningsperiod under månaden

Avslutade sysselsättningar under månaden (st.)

Avslutat sysselsättning under månaden

Genomsn. längd på avslutad sysselsättning (v.)

Genomsnittlig längd på avslutade sysselsättningsperioder, i veckor