Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12u9 -- Personer i annan service i slutet av och under månaden per landskap (5315), 2006M01-2024M01

Välj variabler

Ja
2024-02-20
Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i andra tjänster under månaden (st.):
stycke
Påbörjade andra tjänster (st.):
stycke
Avslutade andra tjänster (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutade andra tjänster (v.):
vecka
2024-03-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
036_12u9_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alterneringslediga , Alterneringsvikarier , Bedömningar och prövningar ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 217

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i andra tjänster under månaden (st.)

Deltagare i andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under månaden

Påbörjade andra tjänster (st.)

Påbörjade andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under månaden

Avslutade andra tjänster (st.)

Avslutade andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under månaden

Genomsn. längd på avslutade andra tjänster (v.)

Genomsnittlig längd i tjänsten för dem som avslutat andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, i veckor