Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12uk -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad träning (3471), Tammi-Elokuu 2013-2023

Välj variabler

Ja
2023-09-26
Avslutade träningsperioder, januari–augusti (st.):
stycke
Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att träningen upphört, januari–augusti (st.):
stycke
Deltagare i service 3 mån. efter att träningen upphört, januari?augusti (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari–augusti (%):
procent
Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari?augusti (%):
procent
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
048_12uk_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Avslutade träningsperioder, januari–augusti (st.)

Träningsperioder som slutat tre månader tidigare

Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att träningen upphört, januari–augusti (st.)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att träningen upphört

Deltagare i service 3 mån. efter att träningen upphört, januari?augusti (st.)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att träningen upphört

Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari–augusti (%)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att träningen upphört, andel av de avslutade träningsperioderna

Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade träningsperioderna, januari?augusti (%)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att träningen upphört, andel av de avslutade träningsperioderna